Criteriile de selecţie
Volume: Cercetări arheologice în București, VIII, nr. 2009, subtitlu: VIII, 2009 (11)

Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări arheologice în București, VIII, 2009, subtitlu: VIII, 2009

ISSN:978-973-720-275-8
Anul:2009
Referință:VIII, anul 2009, subtitlu: VIII, 2009
Editura:Agir
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 11 articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Lista autorilor / Author
Abrevieri generale
Valențe istorice ale Pieței Universității din București / Repères historiques de la Place de l’Université de Bucarest, pag. 1-33
Câteva documente privind centrul istoric al Bucureștilor aflate în colecția Muzeului Municipiului București / Quelques documents concernant le Centre historique de Bucarest dans les collections du Musee de la ville de Bucarest, pag. 34-121
Cercetări arheologice pe teritoriul Curții vechi domnești din București. Palatul voievodal Curtea Veche. Piațeta de la intersecția străzilor Șelari și Iulie Maniu. Piața Sf. Anton / Recherches archéologiques sur le territoire de l’ancienne Cour princière de Bucarest. Le Palais princier «Curtea Veche». Le square de l’intersection des rues Selari et Iuliu Maniu. La place St. Anton, pag. 122-196
Biserica Hanul Greci din București - mărturii documentare / L'église de l’auberge Greci de Bucarest - des témoignages documentaires, pag. 197-264
Cercetările arheologice din Centrul istoric al Bucureștilor. Cimitirul „bisericii lui Ghiorma Banul - Biserica Grecilor" / Archaeological research in the Historical Center of Bucharest. The cemetery of the Ghiorma Banu church The Church of the Greeks, pag. 265-312
Pasajul Francez / Pasajul Francez street, pag. 313-375
Cercetări arheologice preventive în situl ..Pasărea - la sud de sat”, comuna Brănești. județul Ilfov (descoperiri hallstattiene și din secolul X d. Hr.) / Recherches archeologiques de sauvelage dans le site “Pasărea au sud du village”, commune de Brănești. dept. Ilfov (des decouverfes hallstalliennes et du X apr. Ch.), pag. 375-392
Epoca bronzului pe teritoriul municipiului București și în județul Ilfov. Stadiul cercetărilor / Die Bronzezeil im Bukarester Raum unei im Bezirk Ilfov. Stand der Forschungen, pag. 432
Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Buftea-Flămânzeni, jud. Ilfov (2008) / Vorlaufiger Berichl hinsichtlich den archaologischen Reffungsgrabungen in Buftea-Flămânzeni. Bezirk Ilfov (2008), pag. 433-455
S-au listat 11 articole corespunzătoare