Criteriile de selecţie
Autori: SANDU-CUCULEA, Vasilica (3)


Urmează 3 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Cercetări arheologice în București: CAB, VII, 2007  
Cercetări arheologice pe șantierele de construcții din județul Ilfov. Partea 1., pag. 297-328
2
  • Cercetări arheologice în București: CAB, VIII, 2009  
Cercetări arheologice pe teritoriul Curții vechi domnești din București. Palatul voievodal Curtea Veche. Piațeta de la intersecția străzilor Șelari și Iulie Maniu. Piața Sf. Anton, pag. 122-196
3
  • Cercetări arheologice în București: CAB, VIII, 2009  
Cercetări arheologice preventive în situl ..Pasărea - la sud de sat”, comuna Brănești. județul Ilfov (descoperiri hallstattiene și din secolul X d. Hr.), pag. 375-392
S-au listat 3 articole corespunzătoare