Criteriile de selecţie
Volume: Cercetări arheologice în București: CAB, VIII, nr. 2009 (11)

Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări arheologice în București: CAB, VIII, 2009

ISSN:978-973-720-275-8
Anul:2009
Referință:VIII, anul 2009
Editura:Agir
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 11 articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Lista autorilor
Abrevieri generale
Valențe istorice ale Pieței Universității din București, pag. 1-33
Câteva documente privind centrul istoric al Bucureștilor aflate în colecția Muzeului Municipiului București, pag. 34-121
Cercetări arheologice pe teritoriul Curții vechi domnești din București. Palatul voievodal Curtea Veche. Piațeta de la intersecția străzilor Șelari și Iulie Maniu. Piața Sf. Anton, pag. 122-196
Biserica Hanul Greci din București - mărturii documentare, pag. 197-264
Cercetările arheologice din Centrul istoric al Bucureștilor. Cimitirul „bisericii lui Ghiorma Banul - Biserica Grecilor", pag. 265-312
Pasajul Francez, pag. 313-375
Cercetări arheologice preventive în situl ..Pasărea - la sud de sat”, comuna Brănești. județul Ilfov (descoperiri hallstattiene și din secolul X d. Hr.), pag. 375-392
Epoca bronzului pe teritoriul municipiului București și în județul Ilfov. Stadiul cercetărilor, pag. 432
Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Buftea-Flămânzeni, jud. Ilfov (2008), pag. 433-455
S-au listat 11 articole corespunzătoare