Criteriile de selecţie


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Aportul arheologilor și istoricilor bucureșteni la cunoașterea civilizației getodacilor din Câmpia Română, pag. 133-140
2
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Monede din așezarea geto-dacă de la Popești, pag. 142-153
3
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Contributii la cunoașterea etnogenezei românilor, pag. 154-163
4
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Opaițe dintr-o colecție particulară bucureșteană, pag. 164-174
5
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Considerații privind obținerea fierului din minereu în așezarea din sec. VI-VII de la Ciurel în lumina cercetărilor de laborator, pag. 175-178
6
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Contribuții arheologice privitoare la începuturile locuirii feudale la Buftea, pag. 179-184
7
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Evoluția demografică a așezărilor rurale de la sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI), pag. 185-194
8
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
Considerații asupra topoarelor, "sceptre" din piatră, epoca bronzului, pe baza descoperirilor de la Butimanu, pag. 91-99
9
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
Date noi privind aspectul cultural Chitila-Fermă de la începutul primei epoci a fierului, pag. 100-109
10
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
Dinamica penetrării denarilor romani republicani în Dacia secolelor I î.e.n - I e.n., pag. 119-124
11
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
Necropola din secolele III-IV descoperită la Mănești-Buftea*, pag. 125-132
12
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
O construcție deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc, pag. 133-137
13
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
Cercetări antropologice pe șantierele arheologice bucureștene, pag. 138-146
S-au listat 13 articole corespunzătoare