Criteriile de selecţie
Volume: Cercetări arheologice în București: CAB, IV, nr. 1992 (33)

Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992

Anul:1992
Referință:IV, anul 1992
Editura:Muzeion
Descarcă fișierul:


Urmează 33 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Manifestări de artă în locuirea neolitică de a Chitila-Fermă, pag. 11-30
Despre datarea necropolei neolitice de la Cernica, pag. 31-36
Descoperiri arheologice la Militari - Cîmpul Boja (București). Secolele II-III și VI e.n., pag. 37-56
Aspecte ale culturii materiale vechi românești în lumina descoperirilor de la București (secolele IX-XI), pag. 57-74
Vatra satelor din jurul Bucureștilor în lumina cercetărilor arheologice (secolele XIV-XVI), pag. 75-90
Considerații asupra topoarelor, "sceptre" din piatră, epoca bronzului, pe baza descoperirilor de la Butimanu, pag. 91-99
Date noi privind aspectul cultural Chitila-Fermă de la începutul primei epoci a fierului, pag. 100-109
Dinamica penetrării denarilor romani republicani în Dacia secolelor I î.e.n - I e.n., pag. 119-124
Necropola din secolele III-IV descoperită la Mănești-Buftea*, pag. 125-132
O construcție deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc, pag. 133-137
Cercetări antropologice pe șantierele arheologice bucureștene, pag. 138-146
Situl Bîrzești, pag. 147-162
Cercetări arheologice în zona Lunca - Bîrzești, pag. 163-195
Săpături arheologice pe Dealul Văcărești, pag. 196-204
Cercetări arheologice medievale pe Dealul Piscului, pag. 205-210
Necropola medievală din Dealul Piscului. Date antropologice, pag. 211-214
Sondajul arheologic de la Popești-Leordeni, Botul Malului, pag. 215-228
Șantierul arheologic lac Mihăilești. Sondaj arheologic în situl Poșta-Buturugeni, I, pag. 229-240
Poșta-Buturugeni. Cimitir, pag. 241-250
Drăgănescu, pag. 251-256
Odoreanu I, pag. 257-264
Odoreanu II, pag. 265-270
Mihăilești "Pod" II, pag. 271-275
Cercetări pe șantierele arheologice întreprinse pe șantierele de construcții bucureștene, pag. 275-280
Șantierul arheologic Afumați, pag. 281-288
Cercetările arheologice de suprafață din nordul Sectorului Agricol Ilfov, pag. 289-324
Coiful de la Bunești, pag. 325-332
Descoperirea monetară de la Cocoșești (comuna Păulești), județul Prahova, pag. 333-342
Note privind cercetarea arheologică a necropolelor din secolele XIV-XV de la Mănești-Buftea, pag. 343-351
Un dirhem otoman fals din a doua jumătate a secolului al XVI-lea descoperit la București, pag. 351-357
Descoperiri numismatice pe malurile Dîmboviței bucureștene, pag. 357-362
Cronica cercetărilor arheologice bucureștene (1981-1989), pag. 363-371
Lista abrevierilor, pag. 376
S-au listat 33 de articole corespunzătoare