Criteriile de selecţie
Autori: PANAIT, Panait I. (17)


Urmează 17 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări arheologice în București: CAB, I, 1963  
Săpăturile de la Bucureștii-Noi din 1960, pag. 77-138
2
 • Cercetări arheologice în București: CAB, I, 1963  
Observații arheologice pe șantierele de construcții din Capitală, pag. 139-178
3
 • Cercetări arheologice în București: CAB, I, 1963  
O așezare din epoca bronzului la Roșu, pag. 301-338
4
 • Cercetări arheologice în București: CAB, II, 1965  
Șantierul arheologic Băneasa-Străulești, pag. 75-238
5
 • Cercetări arheologice în București: CAB, II, 1965  
Complexul medieval Tânganu (Cercetări arheologice, numismatice și istorice), pag. 239-297
6
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI, pag. 107-130
7
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Evoluția demografică a așezărilor rurale de la sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI), pag. 185-194
8
 • Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981  
Prof. univ. dr. doc. Ion Ionașcu, pag. 295
9
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
Vatra satelor din jurul Bucureștilor în lumina cercetărilor arheologice (secolele XIV-XVI), pag. 75-90
10
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
O construcție deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc, pag. 133-137
11
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
Situl Bîrzești, pag. 147-162
12
 • Cercetări arheologice în București: CAB, IV, 1992  
Coiful de la Bunești, pag. 325-332
13
 • Cercetări arheologice în București: CAB, V, 2002  
În memoria arheologilor pământului Bucureștilor, pag. 5-17
14
 • Cercetări arheologice în București: CAB, VI, 2005  
Arheologia Cotrocenilor, pag. 247-270
15
 • Cercetări arheologice în București: CAB, VII, 2007  
Consemnări arheologice privind Piața Universității din București, pag. 195-208
16
 • Cercetări arheologice în București: CAB, VII, 2007  
Ștefan Olteanu, Nina Grigore, Victor Nicolae, Comunitatea sătească de la Șirna, județul Prahova (secolele II-X d. h), în lumina izvoarelor arheologice. București, 2007 (Panait I. Panait), pag. 383-387
17
 • Cercetări arheologice în București: CAB, VIII, 2009  
Valențe istorice ale Pieței Universității din București, pag. 1-33
S-au listat 17 articole corespunzătoare