Criteriile de selecţie
Volume: Cercetări arheologice în București: CAB, III, nr. 1981 (41)

Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări arheologice în București: CAB, III, 1981

Anul:1981
Referință:III, anul 1981
Descarcă fișierul:


Urmează 41 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Introducere, pag. 3-6
Paleoliticul în perimetrul Bucureștilor, pag. 7-18
Unele date referitoare la complexele neolitice din zona Bucureștilor, pag. 19-29
Cercetări arheologice la Bragadiru, pag. 30-46
Tradiții și influențe la Dunărea de Jos, pag. 47-55
Un tezaur de monede romane republicane descoperit în apropriere de București, pag. 56-91
Contributii la cunoașterea veacului VI e.n. pe teritoriul Bucureștilor (Săpăturile din str. Soldat Ghivan N.), pag. 92-106
Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI, pag. 107-130
Aportul arheologilor și istoricilor bucureșteni la cunoașterea civilizației getodacilor din Câmpia Română, pag. 133-140
Monede din așezarea geto-dacă de la Popești, pag. 142-153
Contributii la cunoașterea etnogenezei românilor, pag. 154-163
Opaițe dintr-o colecție particulară bucureșteană, pag. 164-174
Considerații privind obținerea fierului din minereu în așezarea din sec. VI-VII de la Ciurel în lumina cercetărilor de laborator, pag. 175-178
Contribuții arheologice privitoare la începuturile locuirii feudale la Buftea, pag. 179-184
Evoluția demografică a așezărilor rurale de la sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI), pag. 185-194
Cercetări arheologice privind Cultura Tei de la Chitila-Cărămidărie, pag. 195-225
Cercetări arheologice la Militari-Cîmpul Boja, pag. 226-235
Descoperiri arheozoologice la Bucureștii Noi și Bragadiru, pag. 236-239
Contribuții arheologice la cunoașterea ansamblului arhitectonic Văcărești, pag. 240-255
Cercetări privind o construcție recent descoperită la Ghica-Tei, pag. 256-264
Șantierul Metrou București, pag. 265-266
Drumul Taberei, Micro 7, pag. 267-268
Plumbuita, pag. 268-269
Bulevardul 1848, pag. 269-270
Str. Lipscani, pag. 270-271
Str. Atlasului 35, pag. 271
Biserica "Dintr-o zi", pag. 271-272
Dealul Spirii, pag. 272-273
Cotroceni-Leu, pag. 273-274
Str. Cavafii Vechi, pag. 274-275
Dealul Grozăvești, pag. 275-278
Necropola feudală Grozăvești, pag. 278-281
Comuna Cornetu, pag. 281
Continuitatea creației materiale și spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, București, 1979 (Crișan Mușețeanu), pag. 285-287
O descoperire întîmplătoare la București în 1858, pag. 287-288
Cronica săpăturilor arheologice pe teritoriul Bucureștilor, 1975-1980, pag. 289-284
Prof. univ. dr. doc. Ion Ionașcu, pag. 295
Prof. univ. dr. doc. C. S. Nicolăescu Plopșor, pag. 296-298
Prof. univ. dr. doc. Ion Nestor, pag. 298-299
Prof. univ. dr. doc. Gheorghe Cantacuzino, pag. 299-301
Prof. dr. Gheorghe Astancăi, pag. 301-303
S-au listat 41 de articole corespunzătoare