Criteriile de selecţie
Autori: MĂGUREANU, Andrei (6)


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005, 2005  
  • Cercetări arheologice în București, VI, subtitlu: VI, 2005, 2005
  • intră pe volum
Săpături arheologice de salvare la Pantelimon (2004), pag. 83-172
2
 • Cercetări arheologice în București, VII, subtitlu: VII, 2007, 2007  
  • Cercetări arheologice în București, VII, subtitlu: VII, 2007, 2007
  • intră pe volum
Chitila “Cărămidărie". Raport preliminar privind campania 2006 / Chitila “Cărămidărie". Preliminary report on the 2006 archaeological campaign, pag. 55-72
3
 • Cercetări arheologice în București, VII, subtitlu: VII, 2007, 2007  
  • Cercetări arheologice în București, VII, subtitlu: VII, 2007, 2007
  • intră pe volum
Cercetările arheologice preventive de la Dămăroaia. Note privirii săpăturile din 2005 și 2006 din Aleea Scroviștea / Rescue excavations at Dămăroaia. Records on the 2005 and 2006 excavations in Aleea Scroviștea, pag. 127-180
4
 • Cercetări arheologice în București, VII, subtitlu: VII, 2007, 2007  
  • Cercetări arheologice în București, VII, subtitlu: VII, 2007, 2007
  • intră pe volum
Notă privind două loturi ceramice descoperite în cercetările din comuna Tunari, jud. Ilfov / Note on two pottery assemblages found during the rescue excavations in the Tunari area, Ilfov County, pag. 181-194
5
 • Cercetări arheologice în București, VIII, subtitlu: VIII, 2009, 2009  
  • Cercetări arheologice în București, VIII, subtitlu: VIII, 2009, 2009
  • intră pe volum
Cercetările arheologice din Centrul istoric al Bucureștilor. Cimitirul „bisericii lui Ghiorma Banul - Biserica Grecilor" / Archaeological research in the Historical Center of Bucharest. The cemetery of the Ghiorma Banu church The Church of the Greeks, pag. 265-312
6
 • Cercetări arheologice în București, VIII, subtitlu: VIII, 2009, 2009  
  • Cercetări arheologice în București, VIII, subtitlu: VIII, 2009, 2009
  • intră pe volum
Pasajul Francez / Pasajul Francez street, pag. 313-375
S-au listat 6 articole corespunzătoare