Criteriile de selecţie
Volume: Cercetări arheologice în București, VII, nr. 2007, subtitlu: VII, 2007 (17)

Fișă de volum.

Image Alt

Cercetări arheologice în București, VII, 2007, subtitlu: VII, 2007

ISSN:978-973-720-143-0
Anul:2007
Referință:VII, anul 2007, subtitlu: VII, 2007
Editura:Agir
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 17 articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
O așezare de tip Boian la Băneasa-Lac A Boian culture type settlement at Băneasa-Lake, pag. 3-12
Un complex de tip Glina de la Baneasa-Lac / An archaeological complex of the Glina culture type at Baneasa-Lake, pag. 13-33
O nouă așezare de tip Tei-Bungetu descoperită în nordul Bucureștiului / A new seulement of the Bungetu type (Tei culture) found north of Bucharest, pag. 33-44
Chitila "Cărămidărie". Raport preliminar privind campania 2005 / Chitila “Cărămidărie". Preliminary report on the 2005 archaeological campaign, pag. 45-54
Chitila “Cărămidărie". Raport preliminar privind campania 2006 / Chitila “Cărămidărie". Preliminary report on the 2006 archaeological campaign, pag. 55-72
Cercetări arheologice preventive în satul Pasărea, comuna Brănești, judetul Ilfov. Descoperiri din epoca hallstattiană timpurie / Rescue excavation in the village Pasărea, com. Brănești, Ilfov Country. Discoveries from earley Hallstatt period, pag. 73-88
Descoperiri hallstattiene pe teritoriul orașului Măgurele, jud. Ilfov / Early Hallstatt period discoveries in the area of Măgurele city, Ilfov County, pag. 89-100
Băneasa Lac. Descoperiri de epocă Latène / Băneasa-Lake. Latène period finds, pag. 101-126
Cercetările arheologice preventive de la Dămăroaia. Note privirii săpăturile din 2005 și 2006 din Aleea Scroviștea / Rescue excavations at Dămăroaia. Records on the 2005 and 2006 excavations in Aleea Scroviștea, pag. 127-180
Notă privind două loturi ceramice descoperite în cercetările din comuna Tunari, jud. Ilfov / Note on two pottery assemblages found during the rescue excavations in the Tunari area, Ilfov County, pag. 181-194
Consemnări arheologice privind Piața Universității din București / Archaeological notes on the University Square in Bucharest, pag. 195-208
Ceramica otomană descoperită în București. Cercetări arheologice de salvare din anul 2004 / Ottoman ceramics found in Bucharest. Rescue excavations of 2004, pag. 209-228
Cercetări arheologice preventive pe strada General Florescu nr. 23. sector 3. București / Rescue excavations in General Florescu street no. 23, 3td sector. Bucharest, pag. 229-296
Cercetări arheologice pe șantierele de construcții din județul Ilfov. Partea 1. / Rescue excavations on building sites in the Ilfov County. Part 1., pag. 297-328
Biserica Livedea Gospod / Sf. Împărați Constantin și Elena / The Livedea Gospod / St. Emperors Constantine and Helen church, pag. 329-356
Două tezaure de dinari ungurești descoperite la Giurgiu / Two Hungarian deniers hidden freasures discovered at Giurgiu, pag. 357-382
Ștefan OLTEANU. Nina GRIGORE. Victor NICOLAE. Comunitatea sătească de la Șirna, județul Prahova (secolele II-X d. h), în lumina izvoarelor arheologice. București, 2007 (Panait I. Panait), pag. 383-387
S-au listat 17 articole corespunzătoare